Postup pre fyzické osoby
Som zamestnanec a daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

1. Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane 2023. Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (treba uviesť rok 2023). 

2. Vypíšte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní...". Napíšte výšku vašich 2 % z dane do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy. Z tejto sumy si vypočítajte 2% z vašej dane (celková výška dane/100*2). 

3. Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie o zaplatení dane 2023 spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy doručte do konca apríla na akýkoľvek daňový úrad (napr. podľa miesta trvalého pobytu) – osobne alebo poštou, prípadne ich prineste nám,

 Vzor vyhlásenia pre zamestnanca 
Som zamestnanec alebo SZČO a daňové priznanie si podávam sám

Uveďte v daňovom priznaní v časti pre poukázanie podielu zaplatenej dane údaje Občianskeho združenia VERBUM a odošlite daňové priznanie do konca marca (prípadne júna, ak máte odložené podanie).

Minimálna hodnota poukázaného podielu dane je pri fyzických osobách 3€

Postup pre právnické osoby
Som firma

1. Zistite či môžete darovať 1% alebo 2%. Väčšina firiem poukazuje 1 % z dane. Tie firmy, ktoré však v zdaňovacom období 2023 darovali neziskovkám finančné dary v hodnote minimálne 0,5 % sumy svojej dane, môžu poukázať až 2 %.

2. Uveďte v daňovom priznaní v časti pre poukázanie podielu zaplatenej dane údaje Občianskeho združenia VERBUM a odošlite daňové priznanie do konca marca (prípadne júna, ak máte odložené podanie).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. 1% alebo 2% z dane môžete teda poukázať jednej, dvom alebo aj trom neziskovým organizáciám. Okrem podpory Obnovy Kalvárie si teda môžete vybrať aj iné užitočné ciele :-). Tu však platí, že minimálna suma poukázaná pre jednu organizáciu musí byť minimálne 8 €.

Údaje Občianskeho združenia VERBUM
Názov: Občianske združenie VERBUM

IČO: 37866982
Právna forma: Občianske združenie
Ulica:  Kalvária 715/3
Mesto: Nitra
PSČ: 949 01